Có 4 kết quả :

Cơ quan phòng chống thiên tai cảnh báo, mưa lũ có thể gây ra hàng loạt sự cố đê điều nghiêm trọng

Dùng dữ liệu vệ tinh để giám sát Trung Quốc xả lũ

TP - Vì Trung Quốc không cung cấp thông tin cụ thể về lưu lượng xả lũ, cơ quan khí tượng Việt Nam phải kết hợp sử dụng dữ liệu vệ tinh để nhận định. Cơ quan phòng chống thiên tai cảnh báo, mưa lũ những ngày tới có thể uy hiếp nhiều đoạn đê xung yếu.