Có 6 kết quả :

Cá hồng y mắt mèo. Ảnh: Mark Erdmann/CNN.

Kỳ thú những loài động vật mới được phát hiện năm 2019

TPO - Từ đầu năm tới nay, các nhà nghiên cứu thuộc Viện Khoa học California ở Mỹ, một trong những bảo tàng lịch sử tự nhiên lớn nhất thế giới (hơn 46 triệu mẫu vật), tìm kiếm khắp 5 châu lục và 4 đại dương, phát hiện 71 loài động thực vật mới, trong đó có những con vật rất kỳ thú.