Đơn vị công lập có được giảm đóng bảo hiểm tai nạn lao động?

0:00 / 0:00
0:00
Bạn đọc Phan Ngọc Duy (Ninh Bình) hỏi: Tôi là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc một sở của tỉnh, tiền lương được ngân sách nhà nước đảm bảo. Tôi được biết Chính phủ có hỗ trợ cho các đơn vị sử dụng lao động giảm đóng vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để đơn vị có nguồn hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 cho người lao động. Vậy, đơn vị của tôi có được hưởng chính sách này không, nếu được thì tiền giảm đóng đó tôi và người lao động trong đơn vị có được nhận không?

TRẢ LỜI:

Theo Điều 1 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19: Người sử dụng lao động được giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp về 0% thuộc đối tượng áp dụng chế độ Bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về BHXH và pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Trừ cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Như vậy, trường hợp của bạn là viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước nên không thuộc đối tượng hỗ trợ từ giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Mọi thắc mắc của bạn đọc về chế độ BHXH, BHYT, BHTN có thể liên hệ Tổng đài của BHXH Việt Nam để được hỗ trợ trực tiếp, gọi số: 1900.90.68.

MỚI - NÓNG