Có 1 kết quả :

Đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Qua hai năm hoạt động với sự quan tâm lãnh chỉ đạo đặc biệt từ BTV huyện Đoàn, Đảng ủy, UBND xã và sự phối hợp nhịp nhàng của các ban ngành Đoàn thể. CLB “tuyên truyền viên bảo vệ môi trường” xã Hoà Hải, huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức hoạt động đạt một số kết quả như sau: