Đội ngũ y tế dạy nhảy cho bệnh nhân nhiễm covid-19

Các đội ngũ y tế tại bệnh viện Trung Quốc đã dạy những điệu nhảy phổ biến cho bệnh nhân bị lây nhiễm Covid-19, giúp họ có thể phục hồi sức khỏe.  

Có thể bạn quan tâm