Có 6 kết quả :

Vượt bão COVID-19, 'ông lớn' Việt Nam vẫn đạt doanh thu khủng

Vượt bão COVID-19, 'ông lớn' Việt Nam vẫn đạt doanh thu khủng

Trong bối cảnh khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam vẫn đạt tổng doanh thu 162,7 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận 7,1 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 5,2 nghìn tỷ đồng. Thương hiệu VNPT giữ vị trí top 2 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam theo công bố của Brand Finance.