Doanh nghiệp trốn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Doanh nghiệp trốn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
TP - UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ tiến hành thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản của 34 doanh nghiệp, do các doanh nghiệp này không thực hiện nộp tiền tạm thu cấp quyền khai thác khoáng sản trong ba năm trở lại đây vào ngân sách Nhà nước.

> Thanh Hóa: Nhiều sai phạm trong khai thác tài nguyên
> Bắt chủ lò than thổ phỉ làm ba người chết

Đây là kết quả rà soát, kiểm tra của Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Thanh Hóa tại các doanh nghiệp còn nợ đọng tiền sử dụng đất đối với các dự án giao đất có thu tiền sử dụng đất và nợ đọng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng gia hạn đối với 123 doanh nghiệp chậm nhất đến ngày 6/9/2013 phải hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền tạm thu cấp quyền khai thác khoáng sản.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG