Có 1 kết quả :

AB InBev nhận giải thưởng Doanh nghiep phat trien ben vung 2020 3

AB InBev Việt Nam được vinh danh Doanh nghiệp phát triển bền vững 2020

Giải thưởng Doanh nghiệp bền vững Việt Nam theo đánh giá của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)- Là minh chứng cho cam kết của AB InBev về phát triển bền vững. Việt Nam là một thị trường quan trọng trong hành trình lan toả Ước “Kết nối mọi người vì một thế giới tốt đẹp hơn” của AB InBev tại Đông Nam Á.