[ĐỒ HỌA] Quyền lực của Tổng thống Cộng hoà Pháp

TPO - Tổng thống Cộng hoà Pháp là người đứng đầu Nhà nước, đứng đầu quân đội, có thể đưa ra trưng cầu ý dân một số dự thảo luật và giải tán Quốc hội. 
[ĐỒ HỌA] Quyền lực của Tổng thống Cộng hoà Pháp ảnh 1