[ĐỒ HỌA] Quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ

Quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ đã đạt được những bước phát triển tích cực theo cả chiều rộng và chiều sâu, ngày càng đi vào thực chất.
[ĐỒ HỌA] Quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ ảnh 1 Photo: ..