[ĐỒ HỌA] Dân Pháp phản đối Charlie Hebdo đăng biếm họa

TPO - Gần một nửa số người Pháp được hỏi phản đối việc xuất bản các bức biếm họa “Tiên tri Mohammed”, theo một cuộc khảo sát được tiến hành vào hai ngày 16 và 17.
[ĐỒ HỌA] Dân Pháp phản đối Charlie Hebdo đăng biếm họa ảnh 1