Có 2 kết quả :

Chủ tịch nước có quyền tạm đình chỉ Phó Thủ tướng?

Chủ tịch nước có quyền tạm đình chỉ Phó Thủ tướng?

TP - Thanh tra Chính phủ vừa công bố dự thảo Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng (PCTN) và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCTN. Một quy định mới rất đáng lưu ý là trình tự, thẩm quyền tạm đình chỉ công tác đối với người có dấu hiệu tham nhũng.