Diễn tiến mới nhất vụ thanh tra viên phản đối kết luận thanh tra ở Cà Mau

TPO - Thanh tra tỉnh Cà Mau đã có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh này về vụ việc ông Lê Đức Toàn, thanh tra viên Thanh tra tỉnh Cà Mau, tố đoàn thanh tra làm việc không đúng qui định dẫn đến kết luận thanh tra có nhiều điểm vi phạm pháp luật.

Ngày 22/6 vừa qua, ông Lê Đức Toàn, thanh tra viên Phòng thanh tra nghiệp vụ 2 Thanh tra tỉnh Cà Mau, thành viên Đoàn thanh tra 74 (thanh tra về quản lý, sử dụng quỹ BHYT, mua sắm trang thiết bị và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn tháng 1/2014 - 9/2019) có văn bản gửi tới Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Trong văn bản này, ông Toàn cho rằng Đoàn thanh tra số 74 của Thanh tra tỉnh Cà Mau (do ông Huỳnh Việt Ân, Phó chánh thanh tra tỉnh Cà Mau làm trưởng đoàn) có nhiều vi phạm trong quá trình thanh tra. Từ đó dẫn đến Kết luận thanh tra (KLTT) số 03/KL-TT ngày 25/5/2020 không đúng với thực tế khách quan, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Sau khi nhận được văn bản của ông Lê Đức Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã giao Chánh thanh tra tỉnh nghiên cứu nội dung báo cáo của ông Toàn, kiểm tra, rà soát lại nội dung, trình tự, thủ tục tiến hành 1 đoàn thanh tra, trên cơ sở đối chiếu với quy định của pháp luật, xem xét theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Huỳnh Quốc Hoàng, Chánh thanh tra tỉnh Cà Mau cho biết, đã báo cáo vụ việc, cung cấp hồ sơ tài liệu trước thời gian quy định cho Thanh tra Chính phủ (vào ngày 14/7), Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (ngày 17/7) và đang chờ chỉ đạo xử lý.

Theo tìm hiểu, trong báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, Thanh tra tỉnh Cà Mau cho biết đã tiến hành xác minh các nội dung mà ông Lê Đức Toàn báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh. Theo Thanh tra tỉnh Cà Mau, nhưng nội dung này sai sự thật, gây ngộ nhận.

Cụ thể, trong báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, ông Lê Đức Toàn cho rằng: “Trước khi kết thúc thời điểm hoạt động của Đoàn thanh tra 74 (khoảng 20 ngày), vào thời điểm đó, các thành viên trong Đoàn thanh tra không còn ai làm việc (không rõ đi đâu), chỉ một mình tôi làm việc tại Hội trường của bệnh viện (Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau-PV)".

Nhưng tại buổi làm việc ngày 7/7 tại trụ sở Thanh tra tỉnh Cà Mau, ông Lê Đức Toàn xác định lại là: “Chỉ nói thành viên Nhóm 2, Tổ 2 chứ không phải cả Đoàn thanh tra”. Kiểm tra nhật ký Tổ 2 của Đoàn thanh tra gồm 3 người (Nguyễn Hồng Phước, Trương Tấn Đạt và ông Lê Đức Toàn) tại bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau 20 ngày (23/12/2019 đến 9/1/2020) và ngày 10/1/2020, Đoàn thanh tra lập biên bản kết thúc, làm việc bình thường. 

Ông Lê Đức Toàn báo cáo: “Có văn bản xin được cung cấp báo cáo kết quả thanh tra và kết luận Thanh tra Đoàn 74, tuy nhiên không được chấp nhận”...,  và “Đoàn thanh tra chưa ghi nhận ý kiến của tôi và ý kiến bảo lưu có đưa vào kết luận thanh tra hay khôngtôi không biết”.

Qua rà soát, Thanh tra tỉnh Cà Mau cho biết: Tổ 2, Đoàn thanh tra và Thanh tra tỉnh Cà Mau đã tổ chức 17 cuộc họp sau thanh tra tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau để phân tích những ý kiến của ông Lê Đức Toàn và kết quả giám sát của Tổ giám sát Thanh tra tỉnh Cà Mau về vụ việc này. 

Ông Huỳnh Việt Ân, Phó Chánh thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra số 74, đã đưa bản Kết luận thanh tra những nội dung đã được tập thể thống nhất và nội dung bảo lưu của ông Lê Đức Toàn để Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau xử lý, chỉ đạo tiếp.

Thanh tra tỉnh Cà Mau cũng cho rằng, Thông tư 08/2015/TT-BCA ngày 27/1/2015 của Bộ Công an quy định danh mục bí mật Nhà nước, độ mật trong ngành Thanh tra. Việc ông Lê Đức Toàn xin báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra 74 là không đúng và Trưởng Đoàn thanh tra không được cung cấp kết luận thanh tra cho thành viên. 

Nhưng khi công bố kết luận thanh tra, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã đăng tải lên trang mạng thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Cà Mau nhưng ông Lê Đức toàn vẫn chưa biết đường dẫn để xem kết luận thanh tra tại thời điểm này.

Ông Lê Đức Toàn đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau “chuyển hồ sơ các đề án liên doanh liên kết tại bệnh viện đa khoa Cà Mau sang Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau”. 

Theo đó, ông Lê Đức Toàn cho rằng bệnh viện đa khoa Cà Mau xác định giá 37,820 tỷ đồng của 39 thiết bị y tế; khi thanh tra phát hiện 3 thiết bị y tế bị nâng không giá trị 7,1 tỷ đồng. Ông Toàn cũng cho rằng, bệnh đa khoa Cà Mau áp dụng mức thu, trái quy định, làm tăng chi phí cho người bệnh gần 12 tỷ đồng. 

Ngoài ra, ông Lê Đức Toàn cho rằng, bệnh viện đa khoa Cà Mau “thể hiện lợi ích nhóm trong quá trình cung cấp hóa chất, vật tư y tế không thông qua đấu thầu, thông thầu trong quá trình triển khai các Đề án xã hội hóa máy lọc máu và hoá chất vật tư nhưng bệnh viện đa khoa Cà Mau vẫn thanh toán cho nhà đầu tư hơn 23,8 tỷ đồng".

Diễn tiến mới nhất vụ thanh tra viên phản đối kết luận thanh tra ở Cà Mau ảnh 1 Bệnh viện đa khoa Cà Mau

Thanh tra tỉnh Cà Mau tiến hành rà soát, ông Lê Đức Toàn lập 6 biên bản tại bệnh viện đa khoa Cà Mau liên quan đến 7 đề án xã hội hoá. Trong đó, có 3/6 biên bản có đại diện bệnh viện và ông Lê Đức Toàn ký tên, đại diện Đoàn thanh tra không ký tên, là vi phạm qui định tại Thông tư 05/2014/TT- TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ. Thanh tra Chính phủ quy định phải có đủ 2 chữ ký của Đoàn thanh tra là người ghi biên bản và người đại diện Đoàn thanh tra.

Ông Huỳnh Quốc Hoàng, Chánh thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phân công Tổ nghiệp vụ để xác định rõ tại thời điểm thanh tra có đủ cơ sở để xác định có dấu hiện vi phạm pháp luật để chuyển Cơ quan điều tra như báo cáo của ông Lê Đức Toàn. Về các ý kiến khác nhau về dấu hiện thông thầu đã ghi vào Kết luận thanh tra 74, chờ Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo.

MỚI - NÓNG