Điện Quang tiếp tục đạt chứng nhận “Nhãn xanh Việt Nam”

Điện Quang tiếp tục đạt chứng nhận “Nhãn xanh Việt Nam”
TP - Theo Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), đến cuối năm 2014, đã có 53 sản phẩm đạt được chứng nhận “Nhãn xanh Việt Nam”, trong đó Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang có đến 43 sản phẩm đạt được chứng nhận này. Giống như nhãn sinh thái của các nước, Nhãn xanh Việt Nam được gắn cho các sản phẩm có mức độ ưu tiên chung về môi trường cao hơn so với những loại sản phẩm khác trong cùng một nhóm sản phẩm trên cơ sở đánh giá những tác động và ảnh hưởng lên môi trường của toàn bộ vòng đời sản phẩm.

Người tiêu dùng khi sử dụng các sản phẩm được gắn nhãn xanh hoàn toàn yên tâm về chất lượng và độ an toàn đối với sức khỏe. Từ năm 2000 đến nay, Điện Quang đã hoàn toàn sử dụng thuỷ tinh không chì trong sản phẩm, đồng thời loại trừ dần chì ra khỏi các công đoạn sản xuất có dùng chì.

MỚI - NÓNG