Có 2 kết quả :

Đại diện VPBank tư vấn cho các Nữ doanh nhân về giải pháp tài chính

Doanh nghiệp nữ chủ có điểm tựa mới

Theo thống kê của Tổ chức tài chính quốc tế IFC, khả năng tiếp cận vốn của các nữ lãnh đạo doanh nghiệp SME tại Việt Nam thấp hơn nam giới ở vị trí tương đương, nguyên nhân xuất phát từ cả chủ quan và khách quan.