Điểm chuẩn HV Báo chí & Tuyên truyền từ 17,5 đến 27,5

Điểm chuẩn HV Báo chí & Tuyên truyền từ 17,5 đến 27,5
TPO - Sáng nay, 9/8, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo điểm trúng tuyển và chỉ tiêu xét tuyển bổ sung vào các chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2014 từ 17,5 đến 27,5 dao động tùy từng ngành.

Điểm trúng tuyển năm 2014 của HV Báo chí & Tuyên truyền như sau:

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1.0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0.5 (nửa điểm).

Điểm trúng tuyển diện học sinh phổ thông ở khu vực 3 như sau:

TT

Ngành/Chuyên ngành

Mã ngành

Khối C

Khối D1

1

Triết học Mác – Lênin

D220301

18,0

17,5

2

Chủ nghĩa xã hội khoa học

D220301

17,5

17,5

3

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

D310101

17,5

17,5

4

Quản lý kinh tế

D310101

22,0

19,5

5

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

D220310

18,0

--

6

Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

D310202

18,5

18,5

7

Quản lý văn hóa – tư tưởng

D310201

17,5

17,5

8

Chính trị học phát triển

D310201

19,5

17,5

9

Quản lý xã hội

D310201

17,5

17,5

10

Tư tưởng Hồ Chí Minh

D310201

17,5

17,5

11

Giáo dục lý luận chính trị

D310201

17,5

17,5

12

Văn hóa phát triển

D310201

17,5

17,5

13

Chính sách công

D310201

17,5

17,5

14

Khoa học quản lý nhà nước

D310201

17,5

17,5

15

Báo in

D320101

21,5

20,0

16

Báo ảnh

D320101

21,0

20,0

17

Báo phát thanh

D320101

21,5

21,5

18

Báo truyền hình

D320101

23,0

21,5

19

Quay phim truyền hình

D320101

20,0

17,5

20

Báo mạng điện tử

D320101

22,5

20,0

21

Báo chí đa phương tiện

D320101

22,5

21,5

22

Xuất bản

D320401

20,0

18,5

23

Xã hội học

D310301

19,5

19,5

24

Thông tin đối ngoại

D310206

20,0

20,0

25

Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế

D310206

21,0

21,0

26

Công tác xã hội

D760101

18,0

18,0

27

Quan hệ công chúng

D360708

23,0

22,0

28

Quảng cáo

D320110

23,0

21,5

29

Ngôn ngữ Anh

D220201

--

27,5

Chỉ tiêu, điều kiện xét tuyển nguyện vọng bổ sung

Chỉ tiêu và mức điểm xét tuyển

Ngành/Chuyên ngành

Mã ngành

Khối C

Khối D1

Chỉ tiêu

Mức điểm

Chỉ tiêu

Mức điểm

Chủ nghĩa xã hội khoa học

D220301

5

18,5

5

18,5

Giáo dục lý luận chính trị

D310201

5

18,5

5

18,5

Văn hóa phát triển

D310201

10

18,5

10

18,5

Chính sách công

D310201

5

18,5

5

18,5

Khoa học quản lý nhà nước

D310201

5

18,5

5

18,5

Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

- Phiếu chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi (đã điền đủ thông tin xét tuyển).

- Hạn nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 1: từ ngày 20/8/2014 đến hết ngày 10/9/2014. Sau khi tổ chức xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1, nếu vẫn còn chỉ tiêu, Học viện sẽ tổ chức xét tuyển nguyện vọng bổ sung các đợt kế tiếp (sẽ có thông báo sau).

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trường theo địa chỉ sau: Phòng Đào tạo tập trung, Ban Quản lý đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

MỚI - NÓNG