Điểm chuẩn ba năm của Học viện Hàng không Việt Nam

Điểm chuẩn ba năm của Học viện Hàng không Việt Nam
TPO- Điểm chuẩn Học viện Hàng không Việt Nam NV1 qua các năm 2008, 2009, 2010 không cao, chỉ từ 14-17 điểm.

Điểm chuẩn ba năm từ 2008-2010 như sau:

Ngành

Khối

Điểm chuẩn 2008

Điểm chuẩn 2009

Điểm chuẩn 2010

Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị kinh doanh hàng không, Quản trị doanh nghiệp hàng không, Quản trị kinh doanh du lịch và dịch vụ)

A

15

15,5

15

D1

15,5

15,5

15

Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử viễn thông hàng không)

A

15,5

15

14

Quản lý hoạt động bay

A

15,5

17

16

D1

16

17

16

Hệ Cao đẳng (xét điểm thi ĐH cùng khối NV2)

Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông

A

13,5

11,5

Quản trị kinh doanh

A

13,5

10

D1

13,5

10

Theo Viết
MỚI - NÓNG