Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật một số cán bộ cao cấp

TPO - UBKT T.Ư quyết định thi hành kỷ luật Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi bằng hình thức cảnh cáo, đồng thời đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh ủy.

Trong kỳ họp thứ 45 vừa diễn ra, UBKT T.Ư đã xem xét kỷ luật đối với Bí thư và Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm đã được kết luận tại kỳ họp trước, và căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT T.Ư quyết định: Thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trần Ngọc Căng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Cơ quan kiểm tra T.Ư cũng đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi.

Theo kết luận của UBKT T.Ư, ông Lê Viết Chữ và ông Trần Ngọc Căng đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, dự án đầu tư và công tác cán bộ, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét kỷ luật.
MỚI - NÓNG