Có 4 kết quả :

Tác phẩm “Một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng” của Dương Ngân Hải- pha vỡ lở gần đây nhất của giới “đạo sĩ” nước nhà

Chuyện các 'đạo sĩ'

TP - Đạo, nhái, chôm chỉa trong văn học nghệ thuật thì nhiều lắm. Thực sự là kẻ cắp như rươi. Vấn đề là thái độ của người ngay đối với kẻ gian, nên thế nào để đạo chích tởn đến già.
Tranh cổ động đang bị biến thành”nghệ thuật cắt ghép”

Dễ như… đạo tranh cổ động

TP - Gần đây, loạt tranh cổ động phòng chống COVID-19 của Việt Nam được báo chí thế giới quan tâm, phần vì loại tranh này đối với họ đã thành món lạ, hiếm thấy trong đời sống hằng ngày. Nhưng ở Việt Nam, tranh cổ động vẫn xuất hiện khắp nơi, trong đó chắc hẳn không ít được “sáng tác” theo hình thức cắt dán. Các nhà chuyên môn đều cho rằng, cần một chế tài đủ sức răn đe để ngăn chặn vấn nạn này.