Có 4 kết quả :

Nghịch tử đánh cha, đốt nhà

Nghịch tử đánh cha, đốt nhà

Uống rượu về nhà bị cha cằn nhằn, sẵn có hơi men trong người Quang lao vào hành hung tới tấp cha mình khiến ông bị trọng thương. Chưa dừng lại ở đó, tên nghịch tử ngỗ ngược còn ngông cuồng châm lửa đốt nhà.