Đảng ủy khối Doanh nghiệp TW đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo

TPO - Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Khối và các cấp ủy, tổ chức đảng đã đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Công tác chính trị, tư tưởng tiếp tục được đổi mới, tăng cường, góp phần tạo sự thống nhất trong đảng bộ, đồng thuận trong doanh nghiệp.
Đảng ủy khối Doanh nghiệp TW đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo ảnh 1 Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Đại hội.

Sáng nay (20/10), Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (Đảng bộ Khối) lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc tại Hà Nội. Đại hội có sự tham dự của 293 đại biểu chính thức, đại diện gần 82 nghìn đảng viên của 35 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối.

Đến dự đại hội có ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và đại diện các cơ quan Trung ương, bộ, ngành.

 Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nêu rõ: Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển", Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, thảo luận chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 Báo cáo chính trị trình tại Đại hội cho thấy, mặc dù phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức, toàn Đảng bộ Khối đã nỗ lực phấn đấu, lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp trong Khối hoàn thành và vượt mức hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

 Kết quả sản xuất kinh doanh từ năm 2016 đến năm 2019 của 33 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương có sự tăng trưởng tốt: tổng doanh thu tăng 38%; hiệu quả hoạt động tăng mạnh, lợi nhuận trước thuế tăng 60,8%; nộp ngân sách nhà nước tăng 24%; vốn chủ sở hữu không chỉ được bảo toàn mà còn tăng 18,9%, bảo đảm thu nhập, việc làm cho trên 725 nghìn lao động.

Đảng ủy khối Doanh nghiệp TW đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo ảnh 2 Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương

Các đơn vị trong Đảng bộ Khối cũng đi đầu thực hiện đầu tư các dự án hạ tầng kinh tế kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, phục vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và những lĩnh vực  doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư.

Các tập đoàn, tổng công ty trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, hàng không… đều là những đơn vị dẫn đầu ngành về trình độ công nghệ hiện đại, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, nhiều đơn vị đạt mức năng suất và hiệu quả hoạt động vượt trội trong ngành, với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt từ 15-35%/năm.

 Trong năm 2020, các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối đã thực hiện các nhiệm vụ giải cứu đồng bào từ các vùng dịch trên thế giới, cung cấp hóa chất, vật tư, thiết bị phòng chống dịch, đặc biệt đã thực hiện miễn, giảm các loại phí, giá dịch vụ, sản phẩm để ổn định thị trường, hỗ trợ đời sống nhân dân.

 Để đạt được kết quả trên, Đảng ủy Khối và các cấp ủy, tổ chức đảng đã đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Công tác chính trị, tư tưởng tiếp tục được đổi mới, tăng cường, góp phần tạo sự thống nhất trong đảng bộ, đồng thuận trong doanh nghiệp.

 Công tác xây dựng Đảng về đạo đức được đề cao, tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, “lợi ích nhóm”. Công tác cán bộ được đổi mới toàn diện, tạo chuyển biến và ngày càng đi vào nền nếp. Đến tháng 6/2020, toàn Đảng bộ Khối đã kết nạp được 16.170 đảng viên.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Tân Tổng KTNN Trần Sỹ Thanh. Ảnh Như Ý

Không cho phép ai làm tổn hại thanh danh ngành Kiểm toán

TPO - "Chúng ta phải có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ uy tín, danh dự ngành Kiểm toán, nghề kiểm toán và người kiểm toán… Chúng ta không cho phép ai trong ngành được làm tổn hại đến thanh danh của ngành Kiểm toán”, tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh nói.