Đắk Nông thi hành kỷ luật 8 tổ chức đảng, 129 đảng viên

TPO - Theo thông tin từ Ủy ban Kiểm tra trung ương, trong 6 tháng đầu năm 2018, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tỉnh Đắk Nông kiểm tra 113 tổ chức đảng, 1.297 đảng viên (195 cấp ủy viên); giám sát 28 tổ chức đảng, 109 đảng viên (35 cấp ủy viên); kết luận có 2 tổ chức đảng, 12 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm.

UBKT các cấp kiểm tra 10 tổ chức đảng và 56 đảng viên (19 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận vi phạm phải thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng và 42 đảng viên; giám sát 20 tổ chức đảng, 14 đảng viên; giải quyết tố cáo theo thẩm quyền 6 đơn, phải thi hành kỷ luật 4 đảng viên; kiểm tra 44 tổ chức đảng và 503 đảng viên về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí, phát hiện có 1 tổ chức đảng, 8 đảng viên vi phạm với số tiền 433.882 đồng...

Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và UBKT các cấp trong tỉnh đã xem xét, thi hành kỷ luật 8 tổ chức đảng (khiển trách 6, cảnh cáo 2) và 129 đảng viên (27 cấp ủy viên), bằng các hình thức: Khiển trách 86, cảnh cáo 23, cách chức 6 và khai trừ 14 trường hợp.

Nội dung vi phạm chủ yếu: Nguyên tắc tập trung dân chủ; phẩm chất đạo đức, lối sống; những điều đảng viên không được làm; chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; đất đai, tài nguyên, khoáng sản; tài chính, ngân hàng, đầu tư, xây dựng cơ bản...

MỚI - NÓNG