Đại tướng Ngô Xuân Lịch làm việc với Bộ Tổng Tham mưu

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
TPO - Ngày 21/2, tại Hà Nội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam.

Tại hội nghị, Trung tướng Phạm Hồng Hương, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đã báo cáo với Bộ trưởng tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tổng Tham mưu.

Theo đó, năm 2017, Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ; chủ động tham mưu đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, biện pháp xử lý hiệu quả các tình huống, các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân; phối hợp bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, tổ chức các cuộc diễn tập lớn, diễn tập khu vực phòng thủ theo phương pháp mới và tổ chức bắn kiểm tra, thử nghiệm vũ khí bảo đảm chặt chẽ, an toàn.

Bộ Tổng Tham mưu phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nắm chắc tình hình, chỉ đạo toàn quân tham gia xử lý kịp thời các sự cố, thiên tai, tai nạn; thực hiện nghiêm nền nếp chính quy, xây dựng các Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận, biểu dương yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, chủ động nắm chắc tình hình, đổi mới công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng nghiên cứu tham mưu, đánh giá, dự báo tình hình, xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.

Tập trung nghiên cứu, điều chỉnh tổ chức biên chế các cơ quan, đơn vị cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn; chú trọng công tác quy hoạch, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ; tập trung thực hiện các đột phá, trong đó đột phá về xây dựng chính quy và rèn luyện kỷ luật; đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

MỚI - NÓNG