Đặc cách tuyển dụng nhà khoa học trẻ tài năng

Đặc cách tuyển dụng nhà khoa học trẻ tài năng
TP - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2014/NĐ-CP quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN trong đó quy định nhiều chính sách đãi ngộ với các nhà khoa học trẻ tài năng.

Nhà khoa học trẻ tài năng được quy định là cá nhân hoạt động KH&CN dưới 35 tuổi, có trình độ tiến sĩ trở lên. Các nhà khoa học trẻ tài năng sẽ được xét tuyển dụng đặc cách không qua thi vào làm việc trong tổ chức KH&CN công lập và được hưởng hệ số lương 5,08…

MỚI - NÓNG