Có 1 kết quả :

Công ty Hải Sơn chưa từng xin phép vận chuyển cây khủng

Đã đủ các báo cáo về nguồn gốc cây 'khủng'

TPO - Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk đã cung cấp hồ sơ cho báo Tiền Phong về nguồn gốc cả 4 cây đa khủng, mà báo chí đã phát hiện được chở trên các chuyến xe quá khổ, quá tải, lọt qua các trạm kiểm soát an toàn giao thông, chạy trên nhiều tuyến đường xuyên qua nhiều tỉnh về phía Bắc.