Đã đến lúc cần

Đã đến lúc cần
TP - Già hoá dân số là một trong những lý do cần thiết cần xây dựng chương trình bảo hiểm xã hội hay bảo hiểm hưu trí bắt buộc nhằm góp phần đáp ứng tối đa nhu cầu chăm sóc người dân khi đến tuổi về hưu, ổn định an sinh xã hội - vấn đề đặt ra tại hội thảo ngày 24/4 tại Hà Nội với sự tham dự của nhiều doanh nghiệp bảo hiểm.

> Nhận thêm lương hưu 10 triệu đồng/tháng
> Không để người về hưu bị nợ lương

Bảo hiểm hưu trí là hình thức tích luỹ tự nguyện để có thu nhập khi nghỉ hưu. BHHT thường được chủ doanh nghiệp hỗ trợ và Chính phủ tạo điều kiện thông qua những ưu đãi về thuế. Dân số Việt Nam hiện hơn 87 triệu người và đang ở thời kỳ dân số vàng với hơn 50 triệu người trong độ tuổi lao động.

Tuy nhiên, theo quy luật về nhân chủng học, sau thời kỳ này sẽ chuyển sang giai đoạn già hoá dân số. Như ở bất kỳ quốc gia nào, ngoài bảo hiểm hưu trú bắt buộc, luôn cần có bảo hiểm hưu trí bổ sung để đáp ứng tối đa nhu cầu chăm sóc người dân khi đến tuổi về hưu góp phần ổn định an sinh xã hội. Theo lập luận chung, đó là lý do Việt Nam cần thiết có mô hình hưu trí này.

Tại dự thảo thông tư về hướng dẫn thiết lập quỹ hưu trí tự nguyện và triển khai bảo hiểm hưu trí do Cục giám sát và Quản lý bảo hiểm (Bộ tài chính) xây dựng, dự kiến Việt Nam có thể thực hiện chương trình bảo hiểm hưu trí trên cơ sở hợp dồn bảo hiểm tại các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.

Theo đó, DNBH có năng lực tài chính vững mạnh (vốn chủ sở hữu không thấp hơn 1.000 tỷ đồng, biên khả năng thanh toán cao hơn biên khả năng thanh toán tối thiểu 300 tỷ đồng)...Bên cạnh đó, DNBH phải sử dụng quỹ chủ sở hữu đóng góp vào quỹ hưu trí tự nguyện không thấp hơn 200 tỷ đồng và không được rút số tiền này khỏi quỹ hưu trí tự nguyện

Về quyền lợi, dự kiến khi người được bảo hiểm đến tuổi nhận quyền DNBH sẽ chi trả tối đa 20% giá trị tài khoản hưu trí cho người được bảo hiểm theo giá trị hợp đồng; phần còn lại cho người được bảo hiểm theo định kỳ tháng, quý hoặc năm. Ngoài ra là các quyền lợi khác về rủi ro, về tài khoản hưu trí.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu DNBH phải thiết lập quỹ riêng, theo dõi tách bạch hạch toán thu chi, quản lý tách biệt các tài sản đầu tư từ quỹ hưu trí tự nguyện với DNBH với các quỹ khác.

Việc đầu tư tài sản được lưu ý phải an toàn, thận trọng, tài sản đầu tư phải an toàn thận trọng tương xứng với trách nhiệm và đặc thù rủi ro của bảo hiểm hưu trí. DBH không được đầu tư vào cổ phiếu của các cty chứng khoán, không được đầu tư trực tiếp vào bất động sản, vàng bạc đá quý..

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG