Có 3 kết quả :

Robot quản gia của học sinh Trà Vinh

Robot quản gia của học sinh Trà Vinh

TPO - Huỳnh Quốc Toàn, học sinh lớp 12  trường THPT Hòa Minh, Trà Vinh đã mang đến Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2019-2020 một bất ngờ thú vị. Đó là một chú robot “quản gia” thông minh mà mỗi gia đình đều có thể dùng đến.