Có 1 kết quả :

Cán bộ Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Rẫy chăm sóc rừng trồng

Cty lâm nghiệp Kon Rẫy làm tốt công tác bảo vệ rừng

TP - Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Rẫy được giao quản lý, bảo vệ hơn 29,1 nghìn ha đất lâm nghiệp (rừng tự nhiên hơn 23,8 nghìn ha, rừng phòng hộ hơn 2,8 nghìn ha, rừng trồng hơn 1,3 nghìn ha…) trên địa bàn 3 xã của huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Dù diện tích quản lý tương đối lớn nhưng năm 2020, Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.