Cty lâm nghiệp Kon Rẫy làm tốt công tác bảo vệ rừng

Cán bộ Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Rẫy chăm sóc rừng trồng
Cán bộ Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Rẫy chăm sóc rừng trồng
TP - Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Rẫy được giao quản lý, bảo vệ hơn 29,1 nghìn ha đất lâm nghiệp (rừng tự nhiên hơn 23,8 nghìn ha, rừng phòng hộ hơn 2,8 nghìn ha, rừng trồng hơn 1,3 nghìn ha…) trên địa bàn 3 xã của huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Dù diện tích quản lý tương đối lớn nhưng năm 2020, Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để làm được điều này, Công ty thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra các khu vực có dấu hiệu phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên toàn lâm phần. Cùng với đó, công ty thường xuyên đôn đốc, phối hợp với các cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng tuần tra, kiểm tra trên diện tích giao khoán, nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm.

Được biết, tổng diện tích Công ty giao khoán bảo vệ cho cộng đồng hơn 14.000 ha, chiếm hơn 52% diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng của công ty. Bởi vậy, Công ty lâm nghiệp Kon Rẫy thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến các cộng đồng nhận khoán về trách nhiệm, quyền lợi trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; hướng dẫn, tổ chức cho các cộng đồng luân phiên tuần tra, kiểm tra rừng trên diện tích giao khoán (ít nhất 2 lần/tuần).

Đặc biệt, Công ty cũng luôn chú trọng công tác phát triển rừng. Cụ thể, Công ty đã hoàn thành công tác trồng rừng thay thế năm 2020 theo kế hoạch với kết quả rừng trồng được nghiệm thu đạt 100%. Ngoài ra công ty đã tổ chức trồng 1,59 ha rừng trồng thử nghiệm trên lâm phần. Tổ chức nuôi dưỡng rừng trồng sản xuất trên lâm phần...

Được biết, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2020, thời gian tới, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Rẫy sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ rừng trong nhân dân, chú trọng tuyên truyền quyền lợi, trách nhiệm của các cộng đồng dân cư được giao khoán bảo vệ rừng. Đồng thời, duy trì, củng cố hoạt động của các chốt bảo vệ rừng liên ngành và các chốt bảo vệ rừng do công ty thành lập tại đầu các tuyến đường trọng điểm ra vào rừng, nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp. Cùng với đó, Công ty tổ chức thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo đúng quy định của pháp luật; theo dõi, cập nhật diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp trên lâm phần theo quy định…

MỚI - NÓNG