Có 1 kết quả :

Kết luận kiểm tra khu du lịch Thác Bạc - Suối Sao của Hà Nội ra sao?

Kết luận kiểm tra khu du lịch Thác Bạc - Suối Sao của Hà Nội ra sao?

TPO - Đoàn kiểm tra Liên ngành đề xuất UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu Công ty KOVA chấp hành các quyết định khắc phục hậu quả, xử lý công trình vi phạm của UBND huyện Thạch Thất và ngừng tuyệt đối thi công xây dựng công trình, nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật và khẩn trương rà soát trình tự thủ tục trong hoạt động đầu tư xây dựng...