Có 3 kết quả :

Làm du lịch mà chỉ bán vé cổng và cho thuê chiếu manh

Làm du lịch mà chỉ bán vé cổng và cho thuê chiếu manh

Tại Hội nghị tổng kết chương trình xúc tiến đầu tư - thương mại và du lịch giai đoạn 2007-2010 tại An Giang, ông Lê Minh Hưng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển du lịch An Giang, nhận định: “Khách đến Khu du lịch Lâm Viên - Núi Cấm thì đông nhưng vài năm gần đây chúng ta chỉ thu được tiền vé vào cổng và cho thuê chiếu manh 10.000 đồng/người”.