Công ty Cổ phần BOT Bắc Bình Định bị phạt 15 triệu đồng

Công ty Cổ phần BOT Bắc Bình Định bị phạt 15 triệu đồng.
Công ty Cổ phần BOT Bắc Bình Định bị phạt 15 triệu đồng.
TPO - Công ty CP BOT Bắc Bình Định Việt Nam đã có hành vi vi phạm hành chính, khi để xảy ra việc hỏng cuống vé (liên 1) trong thời gian lưu trữ, cụ thể là vé thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ với số lượng 22.390 liên.

Ngày 14/11, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định cho biết, ông Nguyễn Phi Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về kế toán đối với Công ty CP BOT Bắc Bình Định Việt Nam (trụ sở chính tại phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định).

Theo UBND tỉnh Bình Định, Công ty CP BOT Bắc Bình Định Việt Nam đã có hành vi vi phạm hành chính, khi để xảy ra việc hỏng cuống vé (liên 1) trong thời gian lưu trữ, cụ thể là vé thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ với số lượng 22.390 liên.

Công ty Cổ phần BOT Bắc Bình Định bị phạt 15 triệu đồng ảnh 1 Công ty CP BOT Bắc Bình Định Việt Nam (trụ sở chính tại phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn).

Áp dụng theo quy định tại khoản 2, Điều 15 và khoản 2, Điều 6 Nghị định số 41/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định đã ra quyết định xử phạt với số tiền 15 triệu đồng.

Quyết định giao ông Trần Ngọc Dũng - Tổng giám đốc Công ty CP BOT Bắc Bình Định Việt Nam để chấp hành.

Nếu quá thời hạn yêu cầu được nêu trong quyết định, Công ty CP BOT Bắc Bình Định Việt Nam không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG