Có 4 kết quả :

Nhiều công trình cấp nước tập trung nông thôn không hoạt động

Nhiều công trình cấp nước tập trung nông thôn không hoạt động

TP - Ngày 20/3, kết quả khảo sát của HĐND tỉnh Quảng Trị cho thấy, trên địa bàn tỉnh này có 202 công trình cấp nước tập trung nông thôn (8 công trình do doanh nghiệp quản lý, 3 công trình hợp tác xã quản lý, 191 công trình cộng đồng quản lý), nhưng sau một thời gian hoạt động, hiện 99/202 công trình không hoạt động được (51 công trình) hoặc hoạt động kém hiệu quả (48 công trình) (ảnh).