Có 4 kết quả :

Công nhân xây dựng “bán thân“ rẻ mạt

Công nhân xây dựng “bán thân“ rẻ mạt

Tốc độ đô thị hoá đang diễn ra nhanh chóng. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng vẫn diễn ra hằng ngày, rất cần đội ngũ đông đảo công nhân xây dựng và thợ phụ. Cùng sự tăng nhanh của nhà cao tầng, chung cư, các khu đô thị, thì nỗi vất vả của người làm xây dựng cũng cuốn theo.