Công dân có thể được dự thính các phiên họp công khai của Quốc hội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết về nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, với tổng cộng 58 điều.
Công dân có thể được dự thính các phiên họp công khai của Quốc hội ảnh 1

Quốc hội họp hai kỳ mỗi năm, ngoài ra có thể họp bất thường theo yêu cầu. Ảnh Như Ý

Quốc hội sẽ họp bất thường khi có yêu cầu

Theo nội quy kỳ họp, trong trường hợp Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội yêu cầu thì Quốc hội sẽ họp bất thường để thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn, trừ nội dung định kỳ trình Quốc hội theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp Quốc hội, đại biểu Quốc hội trả lời phỏng vấn và cung cấp thông tin về kỳ họp Quốc hội phải bảo đảm chính xác, khách quan; không tiết lộ thông tin, tài liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước, nội dung các phiên họp kín của Quốc hội.

Cũng theo nội quy kỳ họp, công dân có thể được dự thính các phiên họp công khai của Quốc hội. Tổng Thư ký Quốc hội tổ chức việc công dân dự thính các phiên họp công khai của Quốc hội.

Về thời gian, kỳ họp Quốc hội giữa năm sẽ được khai mạc vào ngày 20/5; kỳ họp cuối năm khai mạc vào ngày 20/10. Trường hợp bất khả kháng không thể tổ chức kỳ họp Quốc hội vào các thời điểm nêu trên thì ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.

Căn cứ tình hình thực tiễn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc tổ chức kỳ họp Quốc hội theo hình thức họp trực tuyến hoặc kết hợp giữa họp trực tiếp và trực tuyến. Riêng các phiên họp kín, phiên biểu quyết bằng bỏ phiếu kín phải được tiến hành theo hình thức họp trực tiếp.

Nội quy kỳ họp cũng quy định, đại biểu Quốc hội tranh luận tập trung làm rõ vấn đề cần tranh luận, bảo đảm tính xây dựng, có thái độ tôn trọng đại biểu Quốc hội đã phát biểu trước. Trường hợp đại biểu Quốc hội đăng ký mà chưa phát biểu hoặc đã phát biểu nhưng chưa hết ý kiến do hết thời gian phát biểu thì gửi ý kiến bằng văn bản đến Tổng Thư ký Quốc hội để tập hợp, tổng hợp.

Về quy định chất vấn, Chủ tịch Quốc hội điều hành, trường hợp vắng mặt thì phân công một Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành. Người điều hành phiên chất vấn có quyền yêu cầu đại biểu Quốc hội dừng chất vấn hoặc tranh luận nếu quá thời gian hoặc chất vấn, tranh luận không đúng nội dung; yêu cầu người bị chất vấn dừng trả lời chất vấn khi trả lời không đúng trọng tâm chất vấn của đại biểu Quốc hội hoặc quá thời gian.

4 nhân sự cấp cao tuyên thệ trước Quốc hội

Về Lễ tuyên thệ, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp. Người tuyên thệ quyết định nội dung tuyên thệ phù hợp với trách nhiệm được giao. Vị trí tuyên thệ là vị trí trang trọng của lễ đài. Đại biểu Quốc hội, người được mời tham dự, dự thính tại phiên họp đứng trang nghiêm chứng kiến Lễ tuyên thệ. Sau khi tuyên thệ, người tuyên thệ phát biểu nhậm chức.

Về quy trình nhân sự, tại kỳ họp thứ nhất của mỗi khóa Quốc hội, Quốc hội quyết định số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về trình tự bầu Chủ tịch nước: Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Ngoài ra, đại biểu Quốc hội có quyền giới thiệu thêm hoặc tự ứng cử vào chức danh Chủ tịch nước; người được giới thiệu ứng cử có quyền rút khỏi danh sách người ứng cử.

Cũng liên quan đến vấn đề nhân sự, theo Nội quy kỳ họp, Chủ tịch nước sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Ngoài danh sách do Chủ tịch nước đề nghị, đại biểu Quốc hội có quyền giới thiệu thêm hoặc tự ứng cử vào chức danh kể trên; người được giới thiệu ứng cử có quyền rút khỏi danh sách người ứng cử.

Về trình tự bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội sẽ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu. Với các chức danh này, đại biểu Quốc hội cũng có quyền giới thiệu thêm hoặc tự ứng cử; người được giới thiệu ứng cử có quyền rút khỏi danh sách người ứng cử.

Cũng theo Nội quy kỳ họp, Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ và dự thảo nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Về miễn nhiệm, bãi nhiệm, cơ quan, người có thẩm quyền giới thiệu để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm người giữ chức vụ trình Quốc hội miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm, cách chức; Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và bãi nhiệm đại biểu Quốc hội.

MỚI - NÓNG