Công bố Ngân sách Quốc phòng Việt Nam

Công bố Ngân sách Quốc phòng Việt Nam
TPO – Tuy nền kinh tế còn nhiều khó khăn trong quá trình phát triển, nhưng Nhà nước luôn dành một phần cần thiết ngân sách quốc gia cho các nhu cầu quốc phòng, đảm bảo trang bị, vũ khí cho lực lượng vũ trang.

Nhờ sự phát triển kinh tế, Việt Nam đã có lượng dự trữ hậu cần đáp ứng yêu cầu đối phó với mọi tình huống khẩn cấp; hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển ngày càng hoàn chỉnh và hiện đại tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động quốc phòng.

Tàu Lý Thái Tổ
Tàu Lý Thái Tổ. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Ngân sách quốc phòng Việt Nam (đơn vị tính: tỉ đồng)

Năm 2008

GDP: 1.490.000

Ngân sách quốc phòng: 27.024

Tỷ trọng theo GDP: 1,813%

Năm 2007

GDP: 1.143.442

Ngân sách quốc phòng: 28.922

Tỷ trọng theo GDP: 2,529%

Năm 2006

GDP: 973.791

Ngân sách quốc phòng: 20.577

Tỷ trọng theo GDP: 2,194%

Năm 2005

GDP: 839.211

Ngân sách quốc phòng: 16.278

Tỷ trọng theo GDP: 1,872%

Máy bay Su-30MK2V
Máy bay Su-30MK2V . Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Ngân sách nêu trên chủ yếu để bảo đảm mức sống của đội ngũ sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ và công nhân viên quốc phòng, bảo đảm hoạt động của công nghiệp quốc phòng, duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trần Vũ
(Theo Cổng TTĐT BQP)

Theo Viết
MỚI - NÓNG