Có 3 kết quả :

Vẫn còn tình trạng 2-3 bộ 'soi' một mặt hàng

Vẫn còn tình trạng 2-3 bộ 'soi' một mặt hàng

TP - Ðó là ý kiến được ông Nguyễn Ðình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đưa ra tại hội nghị toàn quốc “Thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa Asean và tạo thuận lợi thương mại”, ngày 24/7.