Chubb Life Việt Nam ra mắt dòng sản phẩm “Hoạch định Tài chính Tương lai”

Chubb Life Việt Nam ra mắt dòng sản phẩm “Hoạch định Tài chính Tương lai”
TP -  Chubb Life Việt Nam chính thức giới thiệu dòng sản phẩm “Hoạch định Tài chính Tương lai” với hai sự lựa chọn dành cho khách hàng gồm “Định hướng Bền vững” và “Định hướng Gia tăng”.

“Hoạch định Tài chính Tương lai” đem đến cho khách hàng những ưu điểm nổi bật:

• Không khấu trừ phí bảo hiểm ban đầu đối với Người được bảo hiểm và Người
phụ thuộc

• Quyền lợi duy trì hợp đồng: Giá trị tài khoản hợp đồng của khách hàng có thể được cộng thêm 12% trung bình giá trị tài khoản của 10 năm hợp đồng đầu tiên, và 18% trung bình giá trị tài khoản của 10 năm hợp đồng tiếp theo.

Ngoài ra, khách hàng và gia đình còn được bảo vệ toàn diện hơn với các Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng.

MỚI - NÓNG