Có 4 kết quả :

Khó như chữa vô sinh

Khó như chữa vô sinh

Theo thống kê của Bộ Y tế, số người vô sinh ở Việt Nam ở mức 8% và đang có chiều hướng gia tăng. Tuy đã áp dụng nhiều phương pháp hiện đại, nhưng tỷ lệ thành công trong điều trị vô sinh ở nước ta vẫn rất thấp.