Chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp

Chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp
TP - Đó là đề nghị của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014 do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức, sáng 25/12, tại Hà Nội.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cho rằng, một số phong trào thi đua chưa có nội dung tiêu chí cụ thể, chưa tổ chức chỉ đạo điểm, chưa chú trọng đến công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá phong trào thi đua. Công tác biểu dương, khen thưởng chưa kịp thời đã làm hạn chế phong trào thi đua và động lực thi đua.

Việc trao tặng các hình thức khen thưởng cấp nhà nước ở một số nơi chưa được tổ chức trang trọng, đúng thẩm quyền, đúng quy định vì thế một số tập thể, cá nhân được khen thưởng chưa thấy hết được vinh dự và trách nhiệm để tiếp tục phát huy và quyết tâm phấn đấu, tạo sự lan tỏa trong cơ quan, đơn vị và cộng đồng.

“Một số đơn vị vẫn có tỷ lệ khen thưởng lãnh đạo cao, chưa quan tâm đúng mức đến nhân viên, người lao động”, Phó Chủ tịch nước nói.

Vì vậy Phó Chủ tịch nước khẳng định, công tác khen thưởng phải đi vào thực chất, tập trung khen thưởng người lao động, khen thưởng đột xuất ngày càng nhiều hơn. Tại thành phố Hà Nội, 70% việc khen thưởng dành cho người lao động trực tiếp cùng với nhiều hình thức khen thưởng đột xuất nhằm động viên kịp thời gương lao động tiêu biểu.

Còn Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua khen thưởng T.Ư, Phó Chủ tịch thường trực HĐTĐKTTƯ Trần Thị Hà khẳng định “Phải tăng cường khen thưởng cho công nhân, nông dân, người LĐ trực tiếp. Trong bình xét danh hiệu thi đua và đề nghị khen thưởng, phải thực hiện phân loại và xem xét riêng theo từng nhóm đối tượng. Tăng cường đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, các trường hợp dũng cảm cứu người, cứu
tài sản…”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG