Chủ động đấu tranh việc lợi dụng mạng xã hội chống phá dịp Đại hội Đảng

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
TPO - Theo dự báo, năm 2020, các thế lực thù địch tiếp tục sử dụng mạng xã hội để gia tăng các hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta, chia rẽ Đảng, Nhà nước với Nhân dân, nhất là trong dịp đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Xử lý trang mạng chống phá Đảng, Nhà nước

Sáng 23/12, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.  Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo T.Ư, trong năm 2019 mặc dù gặp nhiều khó khăn, phức tạp, song nhờ sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Ông Võ Văn Phuông, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư cho biết, để triển khai Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Ban Tuyên giáo T.Ư đã tham mưu Ban Bí thư ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo 35 T.Ư.

Chủ động đấu tranh việc lợi dụng mạng xã hội chống phá dịp Đại hội Đảng ảnh 1 Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu tại hội nghị

Sau khi kiện toàn, sự phối hợp giữa Ban Chỉ đạo 35 các cấp ngày càng chặt chẽ, chủ động trong việc nắm bắt tình hình, tổ chức lực lượng đấu tranh ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin xấu độc, phản bác quan điểm sai trái thù địch, xuyên tạc sự thật.

Đồng thời, tích cực phối hợp điều tra, ngăn chặn, xử lý tài khoản Facebook giả mạo, blog cá nhân, trang mạng chống phá Đảng, Nhà nước, nhờ đó, chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa có chuyển biến tích cực, rõ nét hơn so với trước.

Dự báo “điểm nóng” để đấu tranh, phản bác

Về nhiệm vụ năm 2020, Ban Tuyên giáo T.Ư nhận định, các thế lực thù địch tiếp tục sử dụng mạng xã hội để gia tăng các hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta, chia rẽ Đảng, Nhà nước với Nhân dân, nhất là trong dịp đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Do đó, các cấp, ngành cần chủ động xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch tổ chức tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền việc công bố các dự thảo văn kiện để lấy ý kiến góp ý của các tổ chức và cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo nắm bắt tình hình, dự báo, phát hiện sớm “điểm nóng” để tổ chức lực lượng, tin, bài đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; ngăn chặn các trang mạng xã hội, blog cá nhân chống phá Đảng, Nhà nước, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, nhất là trong dịp tổ chức lấy ý kiến Nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Chủ động đấu tranh việc lợi dụng mạng xã hội chống phá dịp Đại hội Đảng ảnh 2 Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa

Ban Tuyên giáo T.Ư cho biết, sẽ xây dựng Đề án trình Bộ Chính trị “Quy định việc lập và sử dụng các trang web, blog, fanpage, tài khoản mạng xã hội của cán bộ, đảng viên”.

Nhấn mạnh, đây là cuộc đấu tranh một mất một còn, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho rằng “cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng quyết liệt, nóng bỏng, cấp bách và không nhân nhượng”. Các thế lực thù địch luôn muốn xóa bỏ hệ tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xóa bỏ đường lối của Đảng, thành tựu cách mạng của Đảng, phi chính trị hóa lực lượng công an, quân đội.

Tuy nhiên theo ông Nghĩa, phương thức của chúng có sự linh hoạt, điều chỉnh, đổi mới linh hoạt hơn. Đặc biệt chúng lợi dụng thành tựu công nghiệp 4.0 để lợi dụng internet, mạng xã hội để tập trung chống phá. “Đây là phương thức mới, chúng ta đã xử lý ngăn chặn được nhưng còn nhiều thách thức và chúng ta phải tập trung làm trong thời gian tới”, ông Nghĩa nhấn mạnh.

Chủ động cung cấp thông tin để đấu tranh, phản bác

Cho ý kiến vào nội dung trên, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo cảnh báo, giai đoạn Đại hội Đảng các  cấp, nếu không quản lý tốt thì dẫn đến lợi dụng cung cấp thông tin sai lệch, gây mất đoàn kết nội bộ. Chưa kể, tình trạng thông tin bên nọ cung cấp để chiến đấu bên kia. Vì thế, ông Bảo cho rằng, cần chủ động cung cấp thông tin, không để các thế lực xấu lợi dụng.

Chủ động đấu tranh việc lợi dụng mạng xã hội chống phá dịp Đại hội Đảng ảnh 3 Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành phát biểu tại hội nghị

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an cũng cảnh báo về chiến dịch chống phá Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, các đối tượng đã lập blog “Lập dân quyền” tán phát những bài viết xuyên tạc về đường lối của Đảng. Rồi trang danluan.org trong đó đưa cả tài liệu mật, tối mật, những tài liệu xuyên tạc con đường đi lên CNXH.

Trước những vấn đề đó, Đảng uỷ công an đã chỉ đạo ban hành các văn bản, các chương trình quan trọng để thực hiện kế hoạch của Bộ Chính trị. Đến nay có hơn 50 đơn vị địa phương thành lập ban chỉ đạo, bộ phận thường trực của công an các đơn vị địa phương trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh với quan điểm sai trái thù địch phản động.

MỚI - NÓNG