Có 3 kết quả :

Không biết bao nhiêu cây đào đá đã bị chặt tận gốc Ảnh: Phan Sáng

Lên vùng biên săn đào đá

TP - Từ các bản làng của hai huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) và Nọong Héc (tỉnh Xiêng Khoảng, Lào) 'đầu nậu' bắt đầu chở đào xuôi phố thị. Không ít vườn đào hàng chục năm tuổi bị chặt hạ, trơ gốc nơi núi rừng biên giới.