Cho nổ đê để xả lũ ở hạ du sông Trường Giang

Hai đoạn đê ven sông Trừ chảy qua tỉnh An Huy được cho nổ để giải phóng nước lũ từ con sông vốn là nhánh cấp 1 của sông Trường Giang ở hạ nguồn.  

Có thể bạn quan tâm