Chính phủ yêu cầu VICEM nâng cao hiệu quả đầu tư

Tổ công tác làm việc với VICEM
Tổ công tác làm việc với VICEM
TPO - Thủ tướng lưu ý VICEM cần nâng cao hiệu quả đầu tư, tiết kiệm chi phí và có kế hoạch lâu dài về nguyên liệu  

Ngày 3/4, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng dẫn đầu đoàn kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao tại Tổng công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM).

Thông qua Tổ công tác, Thủ tướng yêu cầu VICEM lưu ý, giải trình, làm rõ thêm về một số vấn đề, xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung này. “Thủ tướng sẽ bố trí lịch làm việc với Tổng công ty trên cơ sở những nội dung của buổi làm việc của Tổ công tác hôm nay, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ cho sản xuất, kinh doanh”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết.

Cũng theo Bộ trưởng Dũng, Thủ tướng rất quan tâm tới tỷ trọng đóng góp của ngành xi măng, trong đó trụ cột là Tổng công ty, với tăng trưởng của đất nước. Tốc độ tăng trưởng ngành xây dựng năm 2017 đạt 8,7%, nhưng tăng trưởng của ngành xi măng chỉ đạt khoảng 2%, đóng góp cho tăng trưởng còn ở mức độ khiêm tốn.

Bên cạnh đó, VICEM cần quan tâm củng cố bộ máy, quan tâm công tác quản trị, sắp xếp lao động, hướng tới hiệu quả và tiết kiệm nhân công, nguồn lực, tinh giản bộ máy.

“Ví dụ, hiện nay bình quân một lao động tại VICEM sản xuất mỗi ngày 7,5 tấn xi măng, một năm là 2.430 tấn. Như vậy một doanh nghiệp của VICEM sản xuất 3,6 triệu tấn xi măng mỗi năm thì cần tới gần 1.500 người, trong khi một doanh nghiệp liên doanh mỗi người sản xuất được 11 tấn, tức là tiết kiệm được 433 người”, Tổ trưởng Tổ công tác nêu rõ.

Ngoài ra, cần quản lý cần chặt chẽ hơn để nâng cao hiệu quả đầu tư, quan tâm việc trả nợ vốn vay để quay vòng vốn hiệu quả, tiết kiệm chi phí. Cùng đó, nâng cao hiệu quả, sản lượng, hướng tới xuất khẩu.

“Vừa qua, ngành xi măng hướng tới xuất khẩu nhiều, qua đó tăng trưởng rất mạnh. Bên cạnh đó, ngành xi măng và VICEM cũng đã có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng kết cấu hạ tầng, tham gia xóa đói, giảm nghèo… nhưng Thủ tướng đặt vấn đề về chất lượng, thương hiệu xi măng để cạnh tranh trong nước và hướng tới xuất khẩu”, ông Mai Tiến Dũng nói.

Thủ tướng cũng lưu ý VICEM về công tác quản trị phải có chiến lược phát triển lâu dài, tiết kiệm nguyên liệu, tài nguyên cho đất nước, sử dụng hết các sản phẩm phụ.

“Núi đá vôi cũng có hạn, nếu không bảo đảm được nguyên liệu cho sản xuất lâu dài thì rất tiếc. Làm sao có giải pháp báo cáo Thủ tướng về vấn đề này, vấn đề này không chỉ đặt ra với Tổng công ty mà với cả ngành xi măng”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nêu rõ.

Thủ tướng cũng lưu ý Tổng công ty rất quan tâm tới quản lý đất đai, tài sản, ngay cả trong liên doanh, liên kết sản xuất… vì tài sản rất lớn, cần sử dụng, khai thác hiệu quả, tránh thất thoát.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm