Chiến sĩ cảnh sát cơ động kéo xe tải hơn 4 tấn

Các chiến sĩ CSCĐ (Công an Đắk Lắk) thể hiện sức khỏe khi dùng cổ, răng cắn dây kéo xe tải hơn 4 tấn tại hội thi.