[CHI TIẾT] 17 Uỷ viên Bộ Chính trị trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

TPO - Theo kết quả bầu cử Quốc hội khóa XV do Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố chiều 10/6, 17 Uỷ viên Bộ Chính trị tham gia ứng cử đều trúng cử đại biểu Quốc hội.
[CHI TIẾT] 17 Uỷ viên Bộ Chính trị trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ảnh 1