Chi hơn 400 nghìn euro bảo tồn Hoàng thành

TP - Tổng vốn dự kiến bảo tồn là 402 nghìn euro, trong đó thành phố Toulouse tài trợ không hoàn lại 80.400 euro, Cơ quan phát triển Pháp tài trợ không hoàn lại 241.200 euro, TP Hà Nội đóng góp vốn đối ứng là 80.400 euro.

Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch (VHTTDL) có văn bản gửi UBND TP Hà Nội trả lời về đề xuất dự án hợp tác Hà Nội - Toulouse tại di sản Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Bộ thống nhất đề xuất trong văn kiện Dự án hợp tác Hà Nội về hỗ trợ kỹ thuật bảo tồn, quản lý và phát huy giá trị các khu di sản đô thị tiêu biểu và di tích khảo cổ học tại Di sản văn hóa thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội. 

Đối với các hợp phần của dự án liên quan đến hoạt động thăm dò, khai quật khảo cổ, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, trưng bày hiện vật, Bộ đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo cơ quan chủ dự án thực hiện quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. 

Tổng vốn dự kiến quá trình hợp tác là 402 nghìn euro, trong đó thành phố Toulouse tài trợ không hoàn lại 80.400 euro, Cơ quan phát triển Pháp tài trợ không hoàn lại 241.200 euro, TP Hà Nội đóng góp vốn đối ứng là 80.400 euro.

Trước đó, ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội có văn bản gửi Bộ VHTTDL, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc phê duyệt văn kiện Dự án hợp tác Hà Nội - Toulouse.

Hà Nội muốn thể hiện sự quyết tâm và đầu tư của thành phố Hà Nội đối với di sản thế giới Hoàng thành: Quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích khảo cổ học tại khu di sản bằng cách ứng dụng công nghệ hiện đại; mang đến cho công chúng cách tiếp cận gần gũi, sinh động về các di tích khảo cổ, đặc biệt thu hút thế hệ trẻ nghiên cứu, tìm hiểu về di sản văn hóa Việt Nam; nâng cao ý thức cộng đồng về bảo tồn di sản; thúc đẩy phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ trong khu di sản Hoàng thành Thăng Long; nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ làm việc tại khu di sản. 

MỚI - NÓNG