Có 3 kết quả :

Sài Gòn chạy lụt

Sài Gòn chạy lụt

TP - Cứ triều cường lên là ngập, người dân Sài Gòn tìm đủ mọi cách chống ngập. Đặc biệt, trước thông tin triều cường đạt đỉnh vào ngày 5/12 và tiếp tục dâng cao những ngày sau đó, người dân hè nhau chuẩn bị chống lụt “như chống giặc”.