Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định

Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Nguyễn Khắc Định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015-2020.
Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định ảnh 1
Theo Theo Thông tấn xã Việt Nam