Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành

TPO - Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Nghiêm Xuân Thành tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025.
Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành ảnh 1